Weeg- en aanvangstijden eigen judoka’s

Hieronder tref je de aanvullende informatie, en de weeg- en aanvangstijden aan voor het 15e Goederaadtoernooi op zaterdag 20-01-2024

Locatie: Sporthal de Sporthoeve, Vromade 1 in Bodegraven
In verband met een gebrek aan parkeerplaatsen in de directe omgeving van de sporthal, verzoeken we jullie om zoveel mogelijk lopend of op de fiets te komen.

Wedstrijdsysteem: Poulesysteem, zoveel mogelijk poules van 5. Voor de kleinste judoka’s zijn vanuit onze eigen sportschool op iedere judomat oudere judoka’s aanwezig als mat-coach. Zij helpen de judoka’s op weg en begeleiden ze voor en tijdens de wedstrijden.

Haardracht: Om discussie met de scheidsrechters te voorkomen moeten alle judoka’s die lang(er) haar hebben (ook jongens) de haren in een knot te dragen zodra het haar ‘lang genoeg’ is om bij elkaar gebonden te worden. De nek moet vrij zijn.

Gewichten:            Het Goederaadtoernooi hanteert NIET de reguliere gewichtsklassen. Alle judoka’s worden ingedeeld binnen een marge van 10% van het eigen (werkelijk) gewicht.

Wedstrijdduur:       2 minuten voor judoka’s tot en met -12 jaar / 3 minuten voor judoka’s -15 jaar en ouder

Weging:       De  1e Weging is van 07:30-08:45uur, aanvang eerste wedstrijden vanaf   09:30 uur. Vervolgens hanteren we een DOORLOPENDE WEGING tot 45 minuten voor aanvang van de wedstrijd.

Ompoulen:             Indien de judoka meer weegt dat het opgegeven gewicht, kan het zijn dat hij/zij omgepouled moet worden. Dat kan alleen mits de poules dat toelaten. Kosten hiervoor bedragen ¤ 5,00 en dienen direct a contant bij de weging te worden voldaan. Er is géén pinmogelijkheid

Zaaltoegang          Toegang tot de zaal alleen via de grote deuren in de hal. De toegangsdeuren in de kleedkamer zullen gesloten zijn. Er is alleen toegang voor coaches en judoka’s die op dat moment moeten judoën. Het is niet toegestaan dat ouders in de zaal aanwezig zijn. In de week voorafgaand aan het toernooi, zal tijdens de judolessen e.e.a. verteld worden over het toernooi.

Warmup-ruimte     In de kleine zaal is een warmup-ruimte. Toegang tot de kleine zaal is via de lange gang langs de kleedkamers. De judoka kan van daaruit de grote zaal betreden.

Prijsuitreiking:    Er is een doorlopende prijsuitreiking. Voor alle deelnemers is er een prijs. De prijs wordt in wit judopak in ontvangst genomen.

Toegang:               Toegang tot de tribune bedraagt € 5,00 voor bezoekers vanaf 10 jaar. Betaling a contant (graag gepast) of via een QR Code. De opbrengsten van de entreegelden komen volledig ten goede aan Stichting Budo Promotie Bodegraven

Foto en Film:         Gedurende de dag zullen er door diverse partijen foto’s en films  gemaakt worden. Deze worden gebruikt voor promotionele activiteiten, social media en studie-opdrachten. Indien een judoka niet in beeld mag verschijnen, dan kan dat vooraf kenbaar gemaakt worden bij de hoofdjury tafel onder vermelding van de naam en poulenummer van de judoka.

Aansprakelijkheid   Deelname is op eigen risico. De wedstrijdorganisatie is niet verantwoordelijk voor eventuele schade in welke vorm dan  ook.