Goederaadtoernooi

Ieder jaar in het derde weekend van januari organiseren wij ons eigen GOEDERAAD JUDOTOERNOOI. Het toernooi wordt enkel gedraaid met goedkeuring van de JBN en deelnemers worden dan ook geacht lid te zijn van de Judobond.

Locatie:                        
Sporthal “De Sporthoeve”
Vromade 1
2411 LG Bodegraven

Inschrijven:                                                         
UITSLUITEND en alleen via het toegezonden inschrijfformulier. Indien deze op een andere manier of niet met de gevraagde gegevens wordt aangeleverd, dan wordt deze retour gezonden en geldt niet als inschrijving. Het formulier kan verzonden worden naar:  goederaadtoernooi@gmail.com.
De inschrijving sluit op 24-12-2023 of zodra het maximaal aantal deelnemers van 450 is bereikt.

Inschrijfgeld:              
€ 15,00 per deelnemer.
Het inschrijfgeld dient gelijktijdig met het inschrijven van de deelnemers overgemaakt te worden op rekeningnummer  NL17 RABO 0303 147 350 t.n.v. Chikara Sport Bodegraven o.v.v. judotoernooi 20-01-24, aantal inschrijvingen en naam van de club.
De datum van ontvangst van het VOLLEDIGE inschrijfgeld geldt als datum van de inschrijving.
Bij afmelding voor 23-12-2023 is restitutie van inschrijfgeld mogelijk, daarna niet meer in verband met gemaakte kosten.

Deelname:                    
Alleen op uitnodiging. Alle categorieën, indeling zoveel mogelijk naar gewicht, leeftijd, graduatie en niveau. Er wordt NIET volgens de reguliere gewichtsklassen ingedeeld, maar binnen een marge van 10% van het werkelijk eigen gewicht. Vriendelijk verzoek dit aan de judoka’s en ouders te communiceren.
Maximaal 450 inschrijvingen, Vol = vol!

Goedkeuring:                
Dit toernooi is goedgekeurd door de JBN onder nummer JBN2024-0001

Tijden:                           
De eerste groep start om 9.30 uur met de wedstrijden. Definitieve aanvangstijden worden uiterlijk één week voor het toernooi toegezonden en gepubliceerd.  

Wedstrijdsysteem:                 
Poulesysteem, zoveel mogelijk poules van 5.

Wedstrijdduur:              
2 minuten voor de judoka’s tot en met -12 jaar
3 minuten voor judoka’s -15 jaar en ouder.

Danpunten:                   
Ook dit jaar is het mogelijk om danpunten bij te laten schrijven. Het judopaspoort dient vooraf afgegeven te worden bij de hoofdjurytafel in het midden van de zaal.

Gewichtswijzigingen:    
Tot 4 januari 2024 20.00 uur kunnen er gewichtswijzigingen doorgegeven worden. Daarna is dat alleen op de toernooidag mogelijk, mits de poules dat toelaten. De kosten hiervoor bedragen € 5,00 en dienen direct afgerekend te worden (vriendelijk verzoek dit aan de judoka’s te communiceren).

Entreegeld:                   
Kosten voor de toegang naar de tribune € 5,00 voor bezoekers vanaf 12 jaar. Vrije toegang op vertoon van het eigen judopaspoort.

Prijzen:                         
Iedere deelnemer ontvangt een prijs.

Schade:                         
Deelname is op eigen risico. De wedstrijdorganisatie is niet verantwoordelijk voor eventuele schade in welke vorm dan  ook.

Nadere informatie:        
Bij voorkeur via mail: goederaadtoernooi@gmail.comHet digitale programmaboekje tref je hier aan